| < Marzec 2019 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Kategorie: Wszystkie | ANKA | CYTOWANE | ENCYKLOPEDIA
RSS
poniedziałek, 25 października 2004

Z ENCYKLOPEDII
CHAOS,
mit. gr. pierwotna pustka kosm.; stan przed uporządkowaniem elementów Wszechświata; z Chaosu, według Teogonii Hezjoda, wyłoniła się Ziemia (Gaja), a następnie Eros (bóg miłości) i in. elementy świata; pot. zamieszanie, bezład.

Co ma wspólnego lesbijka z pierwotną pustką kosmosu?
piątek, 22 października 2004

Z ENCYKLOPEDII

POLIMORFIZM [łac. < gr.], heteromorfizm, wielopostaciowość, biol. współwystępowanie w obrębie tej samej populacji kilku odmian osobników, różniących się od siebie cechami anat. lub fizjol., a mimo to zdolnych do swobodnego krzyżowania się najprostszą postacią p. jest dymorfiz(tj. występowanie 2 odmian), zwł. dymorfizm płciowy; p. może być uwarunkowany genetycznie.
środa, 13 października 2004

Z ENCYKLOPEDII
ADAPTACJA SPOŁECZNA,
socjol. proces dostosowywania się jednostki lub grupy do funkcjonowania w zmienionym środowisku społ., obejmujący przekształcenia jej wewn. struktury i (lub) sposobów działania; przekształcenie wewn. struktury oznacza całkowitą lub częściową reorientację psychol. jednostki (lub reorientację subkultury grupy) polegającą na przejęciu wartości i norm, sposobów definiowania sytuacji oraz wzorów zachowań, obowiązujących w nowym środowisku; przekształcenie sposobów działania może być rezultatem tych zmian lub może oznaczać jedynie zewn. dostosowanie się do zmienionych warunków.
wtorek, 12 października 2004

Z ENCYKLOPEDII
Gej (angielskie – wesoły), określenie mężczyzny o homoseksualnej orientacji. Nazwa powstała w 1969 w Nowym Jorku, kiedy w jednym z barów doszło do starć policji z homoseksualistami.

piątek, 08 października 2004

Z ENCYKLOPEDII

PŁCIOWA ROLA, repertuar zachowań wraz z cyklem reakcji seksualnych właściwych mężczyźnie lub kobiecie; określa tę część identyfikacji płciowej człowieka, którą reprezentuje on w życiu codziennym, i zarazem odnosi się do repertuaru zachowań uznawanych przez społeczeństwo za właściwe dla jednej lub drugiej płci; repertuar ten może pozostawać w zgodzie z rzeczywistym odczuciem przynależności do jednej z płci, może też ukrywać właściwy, choć sprzeczny ze społ. stereotypem typ identyfikacji płciowej, np. wówczas, gdy biol. mężczyzna identyfikuje się psych. z kobietą, natomiast podejmowana przez niego rola płciowa jest zgodna nie z jego psych. poczuciem płci, ale z kryterium budowy biol., gdyż często ze względu na obawę przed odrzuceniem przez społeczeństwo osoby ambiwalentne płciowo mogą starać się ukrywać właściwy im typ identyfikacji płciowej.
czwartek, 07 października 2004

Z ENCYKLOPEDII

PŁCIOWA IDENTYFIKACJA, psych. poczucie przynależności do jednej z płci; identyfikacja płciowa znajduje odzwierciedlenie w osobowości każdego człowieka i może odznaczać się jednością, spójnością i trwałością, które wyrażają postawę całkowicie kobiecą bądź całkowicie męską. Wyodrębnia się też trzeci typ postawy, ambiwalentny, cechujący osoby w mniejszym lub większym stopniu niezharmonizowane z żadną z płci — przybierają one cechy właściwe obu płciom, szczególnie w zakresie psych. poczucia płci; może się zdarzyć, że ktoś raz będzie się czuł mężczyzną, innym razem — kobietą, zależnie od sytuacji towarzyskiej oraz płci tego, z kim aktualnie przebywa. Identyfikacja płciowa wyraża się przez sposób osobistego przeżywania, odczuwania i doświadczania roli płciowej realizowanej na co dzień; na identyfikację płciową składa się zespół wszystkich wariantów zachowania człowieka, wynikających z wypełniania określonej roli płciowej oraz psych. poczucia przynależności do konkretnej płci.


Z ENCYKLOPEDII
HOMOSEKSUALIZM [gr.-łac.], jedna z form zaburzonej identyfikacji płciowej roli płciowej; oznacza podejmowanie zachowań seksualnych z osobami tej samej płci, przy istniejącej możliwości swobodnego wyboru partnera erotycznego; o homoseksualizmie rzeczywistym można mówić wtedy, gdy zachowania te są preferowane i mają charakter stały — podstawowe znaczenie dla rozpoznania homoseksualizmu ma homoerotyczna motywacja, a nie sam rodzaj praktyk seksualnych, które nie muszą być zgodne z preferencjami seksualnymi; homoseksualizm występuje u osobników obu płci (homoseksualizm wśród kobiet jest zw. miłością lesbijską, safizmem, tribadią, wśród mężczyzn — uranizmem, pederastią) i jest zjawiskiem występującym niemal we wszystkich kulturach i epokach.